سوله های کارخانه گلرنگ زنجان

نورگیرهای ایران مال

مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

مناره های مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

ستاد اقامه نماز کل کشور

بازدید دانشجویان از فولاد پارس

بازدید دانشجویان از فولاد پارس2019-10-23T12:15:25-01:00

بازدید دانشجویان رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر از فولاد پارس و روند تولید سازه فولادی در این کارخانه