سوله های کارخانه گلرنگ زنجان

نورگیرهای ایران مال

مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

مناره های مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

ستاد اقامه نماز کل کشور

نمایشگاه تجهیزات ساختمانی استاندارد

نمایشگاه تجهیزات ساختمانی استاندارد2019-10-23T12:16:01-01:00

حضور فولاد پارس در اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی استاندارد

25 و 26 بهمن ماه 1396 – مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا (س)