سوله های کارخانه گلرنگ زنجان

نورگیرهای ایران مال

مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

مناره های مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

سالن های تولید فولاد پارس

ستاد اقامه نماز کل کشور

نمایشگاه ملی سازه و فولاد

نمایشگاه ملی سازه و فولاد2019-10-23T12:15:50-01:00

حضور فولاد پارس در ششمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد

16 لغایت 18 آذر ماه 1394 – هتل المپیک تهران، سالن B، غرفه 33