فرایند تولید

نمودار اجرای طرح

فرآیند تولید


1- تهیه نقشه های کارگاهی (shop drawing)

در شروع کار، نقشه های طرح در دفتر مدیریت مهندسی به دقت بررسی و متخصصین با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای موجود، نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را اخذ می کنند و همزمان با این اقدام، برنامه زمانبندی طرح تدوین، احجام و اوزان مواد مورد نیاز از هر قســم برآورد، استانداردها و روش های اجرایی تدوین و دستورات لازم جهت تامین اقلام مورد نیاز نیز طبق برنامه زمانبندی، صادر می شود.

2- تامین مواد و مصالح

مواد و مصالح مورد نیاز با حفظ حقوق کارفرما و مطابق با مشخصات فنی مندرج در قرارداد از منابع معتبر تامین می شود.

– آهن آلات: ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های معتبر داخلی تامین می شود.

– پیچ، مهره و رنگ: پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز منطبق با ویژگی های مشخص شده در قرارداد، از منابع معتبر خریداری می شود.

3- برشکاری

هر یک از اجزاء تشکیل دهنده یک محصول پس از شناسایی به لحاظ ابعاد، ضخامت و ویژگی  های آن، توسط ابزارهای متعدد و متناسب بریده و به قطعات کوچکتری تبدیل و لبه های هر یک از این اجزاء مطابق با جزئیات و نقشه ها جهت اتصال به یکدیگر آماده می شوند.

4- مونتاژ

قطعات بریده شده، در این واحد بر اساس جزئیات مشخص شده در نقشه های کارگاهی به وسیله ادوات و ابزارهای ویژه نسبت به یکدیگر تثبیت شده و توسط جوش های بخیه (خال جوش) به یکدیگر متصل می  شوندکه در پایان این مرحله، شکل ظاهری قطعه تکمیل می شود.

5- جوشکاری

قطعات تحویل شده از واحد مونتاژ به واحد جوشکاری منتقل شده و منطبق با اسناد فنی به یکدیگر جوش می شوند.

6- تمیزکاری

در واحد تمیزکاری عملیات تکمیلی شامل اصــلاح جـوش،  سنگ زنی و  تمیـزکــاری بر روی تمام قطعات انجام می شود به صورتی که قطعات ارسالی به ایستگاه سند بلاست و رنگ آمیزی می بایست عاری از هرگونه زغال و سرباره جوش، شراره های پراکنده جوش، قوس های ناقص و پراکنده و تغییر شکل های تحت تاثیر تنش های حرارتی باشد.

7- سند بلاست

قطعات تمیز شده این بار به واحد سند بلاست منتقل شده و طبق مشخصات فنی مطابق با قرارداد با پاشیدن ماسه سیلیسی، هرگونه آلایش چسبیده بر روی آهن از سطح آن پاک می شود.

8- رنگ آمیزی

قطعه تمیز شده در واحد سند بلاست، به کارگاه رنگ آمیزی منتقل شده و رنگ های مختلف برحسب ضخامت های تعریف شده بر روی قطعه پاشیده شود.

9- بسته بندی، بارگیری و حمل

مرحله نهایی ساخت، بسته بندی قطعات رنگ آمیزی شده میباشد، و به گونه ای انجام می گیرد تا در اثر حمل ونقل به رنگ قطعات و خود قطعات آسیبی وارد نشود. با چیدمان مناسب در كنار هم، ظرفیت بارهای ارسالی به مقصد به حداكثرمی رسد و مطابق با اولویت های تعیین شده و پیشرفت امور نصب، به کارگاه نصب ارسال می گردد.

10- نصب

بارهای ارسال شده به محل پروژه طبق نقشه های نصب، یکی پس از دیگری در محل مشخص خود نصب شده و اتصالات به روش های مختلف محکم می شوند.

2019-10-23T11:42:44-01:00