سازه های صنعتی

طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های صنعتی و سوله. از این نوع سازه ها در کارخانه ها، انبارها، مرغداری ها، آشیانه های هواپیما، تعمیرگاه ها، فروشگاه ها و سالن های ورزشی که با قاب هایی با دهانه بزرگ نیاز است استفاده می شود.

2019-10-23T10:59:23+00:00