تیم رهبری

تیم رهبری

* میرحسن موسوی

          مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

               متولد 1339، از قدیمی ترین پیمانکاران ساخت و نصب سازه های فولادی در ایران با 35 سال سابقه

* موسی تارپور

          رئیس هیئت مدیره

               متولد 1349، پیمانکار ساخت و نصب بسیاری از شرکت های اسکلت فلزی با 25 سال سابقه

* اکبر بختیاری

          عضو هیئت مدیره

               متولد 1353، دارای مدرک مهندسی عمران با 18 سال سابقه در زمینه ساخت و نصب سازه های فولادی