ردیف نام کارفرما شرح کار نام پروژه محل تاریخ
1 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات و ساخت سنگ شکن پروژه سد و نیروگاه خرسان 3 استان چهارمحال و بختیاری، لردگان 1401
2 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات و ساخت Basaidu – Piping System Support MTO–BS39 آبادان 1401
3 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات و ساخت پروژه آب شیرین کن تورگان  Piping System Support for RO قشم 1401
4 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات و ساخت BASAEEDO- MTO SHELTER OF SAND FILTER–BS36–TQ آبادان 1401
5 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات/ساخت/رنگ آمیزی BASAEIDO / ALL PIPING SUPPORTS DATA / PART 1 (DMF UNIT)-BS48 آبادان 1401
6 مدیریت تانا انرژی تامین آهن آلات و ساخت BASAEDOU SWRO Project-ALL PIPING SUPPORTS DATA/PART 2 (BOP UNIT)-BS50 آبادان 1401