درباره پروژه

طراحی، تامین، ساخت و نصب سازه فلزی به وزن 200 تن
Khersan 3 - FH01 - 46 - Storage Building - MR

کارفرمامدیریت تانا انرژی
وزن200 تن
محل اجرا-
سال اجرا1402